blood cells


Czym jest miażdżyca?

Nadmiar cholesterolu doprowadza do chorób niebezpiecznych dla naszego życia. Poza chorobą niedokrwienną serca, bardzo częstym następstwem zwiększonej ilości tej substancji we krwi jest miażdżyca. Pojawia się ona na skutek odkładanie się w naczyniach krwionośnych cholesterolu. Przyjmują one postać złogów tłuszczowych oblepiających tętnice i nazywanych blaszkami lub płytkami miażdżycowymi. W rezultacie, naczynia zwężają się, a krew ma znacznie mniej miejsca, by przez nie przepływać. Oznacza to, że transportowane są jej mniejsze ilości, co natomiast ma wpływ na mniejszą zawartość krwi w mięśniu sercowym. Stąd też nazwę bierze choroba niedokrwienna serca pl.wikipedia.org. Sama miażdżyca początkowo nie daje objawów i nie jest bolesna. Z czasem jednak zaczyna widocznie utrudniać nam codzienne życie. Może doprowadzać do upośledzenia ruchu, obniża sprawność, zwiększa zmęczenie nawet przy niewielkim wysiłku, a z czasem może te prowadzić do zaburzeń mowy, zdolności manualnych, a nawet to zaburzeń świadomości. W najgorszych sytuacjach prowadzi do udaru mózgu lub zawału serca.

Objawy miażdżycy

Trudno jest jednoznacznie określić objawy miażdżycy. Z pewnością, są one możliwe do odkrycia poprzez wykonanie badań zawartości cholesterolu we krwi. Przy jego dużym stężeniu można podejrzewać miażdżycę, która jednak występuje z szeregiem innych dolegliwości takich, jak ogólne osłabienie i regularnie występujące, wcześniej wspomniane niegodności takie, jak choćby upośledzenie podstawowych czynności życiowych może. Jednym z objawów mogą być kłopoty z pamięcią. Co ciekawe, możliwa do zaobserwowania jest także zmiana zachowania pacjenta, który np. może stać się bardziej drażliwy. Dodatkowo, postępująca miażdżyca tętnic obwodowych może powodować ostry ból. Występuje on o różnych porach dnia i nocy i nie jest poprzedzony żadnymi innymi dolegliwościami. Nie musi być efektem wysiłku, nawet osoby pozostające w dogodnej dla nich pozycji mogą go doznawać. Przy okazji, może wystąpić niedowład kończyn dolnych, który jest jednym z najbardziej uciążliwych objawów schorzenia https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynniki_ryzyka_sercowo-naczyniowego.

Symptomy miażdżycy

Jako, że symptomy choroby miażdżycowej są niejednoznaczne, trudno jest samodzielnie ją rozpoznać. Mimo to, dobrze jest sprawdzić w encyklopedii zdrowia bądź w sieci pod frazą „miażdżyca objawy”, jakie zjawiska powinny nas niepokoić. Dzięki temu, szybciej odkryjemy nieprawidłowości i udamy się do lekarza. Odpowiednie badania mogą wykluczyć miażdżycę stwierdzając inną dolegliwość bądź też potwierdzić chorobę i umożliwić szybsze podjęcie terapii. Szybko wykryta miażdżyca, daje nam szansę na skuteczniejsze leczenie i choć niemożliwe jest całkowicie pozbycie się tej jednostki chorobowej. To jednak prawidłowe leczenie pozwala podnieść jakość życia.

Rate this post