close up on blonde wavy hair


Po co jest potrzebne szkolenie asertywności?

Szkolenie asertywności jest terapią pomagającą stawać we własnej obronie. Asertywność jest reakcją, która zachowuje odpowiednią równowagę pomiędzy biernością, a agresją. Stanowcze odpowiedzi przyczyniają się do utrzymywania sprawiedliwości oraz równości w interakcjach międzyludzkich – opiera się to na poczuciu szacunku wobec siebie i innych.

Trening asertywności posiada długą historię, jego początki związane są z ruchem kobiet w latach 70 XX wieku. Obecnie ćwiczenie asertywności jest stosowane jako element treningu porozumiewania się w miejscach tak różnorodnych jak szkoły czy podczas rad zarządu wielkich korporacji. Metoda ta wykorzystywana jest również w leczeniu uzależnienia od narkotyków oraz rozwijaniu umiejętności społecznych.

Celem szkolenia jest nauka odpowiednich strategii identyfikowania oraz zachowania się wobec swoich pragnień, potrzeb oraz opinii pozostając przy tym pełnym szacunku wobec innych osób. Forma treningu jest indywidualnie dostosowana do potrzeb oraz sytuacji, które uważane są za szczególnie wyzywające dla pacjenta. Trening ma szerokie zastosowanie – może być wykorzystywany w sytuacjach osobistych oraz związanych z pracą lub szkołą.

Nauka komunikowania się w sposób bezsporny i szczery zazwyczaj poprawia relacje z innymi. Czynne podejście do samo-determinacji okazuje się mieć więcej pozytywnych wyników. Można je dostrzec podczas wielu osobistych wyborów np. związanych ze zdrowiem (asertywność wobec ryzykownego seksu), powstrzymywanie się od narkotyków oraz alkoholu, branie na siebie obowiązku samokontroli w czasie chronicznej choroby takiej jak cukrzyca czy choroba nowotworowa.

Uwagi

  • Ważne jest, aby podczas bronienia własnej opinii odpowiedzi były asertywne, a nie agresywne. Niektóre osoby biorące udział w szkoleniach przesadzają ze swoim zachowaniem, przez co postrzegane są jako osoby zuchwałe. Postępowanie to zazwyczaj zmienia się wraz z kontynuowaniem nauki.
  • Nie można również zapomnieć o rozróżnieniu kontekstu lub sytuacji, w których werbalna stanowczość jest przydatna oraz tych, w których jest ona nieodpowiednia.

Na czym polega kurs asertywności?

Szkolenie rozpoczyna się ćwiczeniem zbierającym informacje o osobach biorących w nim udział. Uczestników prosi się, aby pomyśleli przez chwilę o sytuacjach, w których nie potrafią zachować się stanowczo i zapisali je na kartkach. Bardzo rzadko zdarza się, że uczestnicy kursu zauważą konkretne okoliczności bądź typy zachowań, na których zechcą się skupić. Kolejnym etapem jest odgrywanie ról mające na celu pomoc w rozwinięciu bardziej efektywnej i bezpośredniej formy komunikowania się z innymi. Odgrywanie ról umożliwia praktykę oraz powtarzanie nowo poznanych technik co pomaga każdej z osób w nauce zdecydowanych odpowiedzi. Po odegranej roli udzielane są wskazówki po czym etap ten jest powtarzany. Ostatecznie, każda osoba ma za zadanie wykorzystać nowe umiejętności w codziennym życiu. Odgrywane sceny są tworzone na podstawie konkretnych problemów każdego kursanta np. trudność w wyrażeniu własnej opinii podczas rozmowy z władczym szefem. W czasie symulacji rozmów często wykorzystuje się również przykłady odpowiedzi agresywnych oraz pasywnych po to, aby umieć rozróżnić te skrajności.

Podczas kursu propaguje się wypowiedzi typu „Ja” mające za zadanie pomoc w wyrażaniu uczuć oraz reakcji. Najczęściej stosowana struktura zdania „Ja” to: „kiedy (ty) _________, (ja) czuję _________”. Wykorzystywanie tej formy wypowiedzi pomaga uczestnikowi kursu opisać to jak postrzega i jak czuje się wobec zachowania innej osoby. Zdania typu „Ja” są przeciwstawne zdaniom typu „Ty”, które zazwyczaj nie są dobrze postrzegane przez innych. Dla przykładu zdanie „Kiedy spóźniłeś się dwie godziny wracając do domu, czułam się zaniepokojona i poddenerwowana” jest mniej obwiniające niż zdanie „Ty samolubny i nie liczący się z innymi dupku, powinieneś powiedzieć mi, że spóźnisz się dwie godziny.”. Schematy te uczą nowego rodzaju komunikacji. Takie podejście pomaga osobom biorącym udział w kursie wyrazić własną opinię oraz zrozumieć bycie pewnym siebie.

Nauka odpowiednich technik oraz poglądów takich jak umiejętność samoobserwacji czy świadomość własnych celów i wartości to ważne elementy kursu. Odgrywanie scen oraz praktyka pomaga w zdolności samoobserwacji, natomiast robienie notatek może być pomocną metodą szczególnie dla osób, które nie są pewne swoich potrzeb i pragnień. Osoby mogą zostać poproszone o wypisanie ulubionych filmów, dań, miejsc które chcieliby zwiedzić, zainteresowań itd.

Przygotowanie do terapii asertywności

Przygotowanie do kursu różni się w zależności od osoby. Dla niektórych przygotowanie nie jest potrzebne, inni mogą wymagać indywidualnej porady bądź terapii. Dla kursantów, którzy czują się nieśmiało i nieswojo mówiąc „nie” przygotowuje się indywidualną terapię, która dostosowuje psychicznie oraz emocjonalnie do technik asertywności.

Rate this post