red haired woman laying on the grass


Czym jest apatia?

Apatia może być zdefiniowana jako brak lub stłumienie emocji oraz uczuć. Co więcej, jest to zobojętnienie na sytuacje, które uważane są za poruszające lub pasjonujące. Występuje silne powiązanie pomiędzy tym zaburzeniem a schorzeniami psychicznymi. Apatia to jeden ze znaków schizofrenii. Wiele osób cierpiących z powodu schizofrenii okazuje brak zainteresowania sprawami otaczającymi ich. Dla przykładu – osoby z zaburzeniem depresyjnym lub dystymią wykazują zobojętnienie wobec wydarzeń, które dzieją się wokół nich, nie odczuwają również przyjemności z zajęć, które kiedyś sprawiały radość.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako optymalny stan, w którym dana osoba wykazuje maksymalny potencjał na rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny oraz duchowy. Nie ogranicza zdrowia wyłącznie do parametrów fizycznych. Pasja, zainteresowanie oraz działanie są również potrzebne dla zdrowia psychicznego oraz emocjonalnego. Wydaje się, że apatyczne osoby nie spełniają definicji zdrowia podanej przez WHO.

Objawy apatii

Każdy człowiek może odczuwać momenty apatii. Rozczarowanie oraz przygnębienie są elementami życia każdego z nas, dlatego apatia jest normalną formą radzenia sobie z tymi stresującymi okolicznościami – pozwala to na „wzruszenie ramionami”, umożliwia posunięcie się do przodu oraz próbę wykonywania innych czynności i osiągania nowych celów. Gdy mija stres, mija również zmniejszenie wrażliwości na bodźce emocjonalne. Apatia może być postrzegana również jako zjawisko przejściowe, przez które przechodzą dorośli. Ważne jest, aby zauważyć, że obojętność trwająca przez długi czas nie jest normalnym zachowaniem.

Leczenie apatii

Przejściowa apatia może być przezwyciężona. Przyjaciele oraz lekarze mogą rozwinąć zainteresowanie chorego w otaczające go wydarzenia. W leczeniu tej dolegliwości ważna jest postawa pacjenta. Osoby, które chcą wyleczyć się z tej choroby mają o wiele większe szanse na wyleczenie niż osoby, u których brakuje właściwego podejścia. Oprócz wsparcia niepotrzebne są specjalne metody leczenia, chyba, że pojawią się inne poważniejsze zaburzenia.

Rate this post