drunk man having alcohol problem


Czym jest alkoholizm?

Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm) – jest zaburzeniem wynikającym z nadużywania alkoholu. Alkoholizm może dawać objawy fizjologiczne. Zalicza się do nich tolerancję oraz objawy odstawienne. Mówi się o alkoholizmie kiedy objawy te są trwałe bądź uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

Komplikacje alkoholizmu

Wyniki w pracy bądź nauce mogą ulec pogorszeniu w wyniku tzw. „kaca”. To samo zjawisko jest nawet bardziej widoczne kiedy uzależniony stosuje alkohol w szkole bądź miejscu pracy. W wyniku nadużywania etanolu rodzice mogą przestać obdarzać dziecko należytą opieką. Obserwuje się nieobecności w pracy i szkole spowodowane epizodami nadużywania alkoholu. Powszechne wśród uzależnionych jest stosowanie alkoholu w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Przykładem takiego zachowania może być jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Często też spotyka się operatorów niebezpiecznych maszyn w stanie nietrzeźwości.

Osoby często nie decydują się na przerywanie swojej przygody z alkoholem, pomimo wiedzy o zgubnych skutkach takiego działania. Alkoholicy są świadomi zagrożenia jakie stwarzają dla siebie i otoczenia. Stan nietrzeźwości alkoholowej powoduje znaczne osłabienie funkcji intelektualnych. Objawia się to głównie głupim zachowaniem. Kiedy alkoholik wpada w ciąg, stara się za wszelką cenę zdobyć kolejne dawki etanolu. Czyni tak pomimo świadomości, że jego stan jest poważny ( częste zaniki pamięci, choroba wątroby, depresja). W Stanach Zjednoczonych 1 na 5 pacjentów intensywnej opieki medycznej choruje w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu. Wśród alkoholików obserwuje się zwiększoną częstość wypadków, aktów przemocy oraz prób samobójczych. Przypuszcza się, że ponad połowa(!) morderstw jest popełniana w stanie nietrzeźwości alkoholowej.

Tylko 5% alkoholików doświadcza ciężkich objawów odstawiennych. Zalicza się do nich delirium i ataki padaczki. Ciężkie nadużywanie alkoholu prowadzi do uszkodzeń w każdym układzie ludzkiego ciała. Największe szkody obserwuje się w układzie pokarmowym, sercowo-naczyniowym i układzie nerwowym. Osoby nadużywające alkoholu obarczone są zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Ryzyko rozwoju chorób serca jest również podwyższone.

Objawy alkoholizmu

Główne objawy alkoholizmu manifestujące się przez układ nerwowy to obniżenie sprawności fizycznej, osłabienie pamięci oraz rozpad tkanek mózgowych. Wśród mężczyzn powszechne są zaburzenia erekcji i zmniejszone poziomy testosteronu. Cykle ciężkiego nadużywania alkoholu w przypadku kobiet powodują nieregularność w cyklu miesiączkowym. W przypadku nadużywania alkoholu w ciąży dochodzi do spontanicznej aborcji oraz upośledzenia zdolności umysłowych płodu. Dzieci alkoholiczek to dzieci umysłowo opóźnione i hiperaktywne. Uzależnienie od alkoholu zaburza sprawność układu odpornościowego i zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji takich jak zapalenie płuc.

Rate this post